Sebemenší negativní zkušenost uživatele má vliv na jeho budoucí rozhodování. Ideální způsob, jak trvale zvyšovat uživatelský prožitek z webu, je cílení na potřeby a schopnosti uživatele, a to v pravidelně se opakujících intervalech (iteracích). V tomto cyklu hraje uživatel svojí roli ve všech jeho fázích. My v naší práci vždy hledáme řešení přinášející kompromis mezi potřebami a cíli firmy a mezi potřebami a schopnostmi uživatelů. Cílem je obchodně úspěšný web, cílem je spokojený uživatel, věrný zákazník.


Audit přístupnosti

Z auditu se klient dozví, jak je na tom jeho webová stránka s přístupností (bezbariérovostí). Cílem auditu je přesně identifikovat chyby, které brání bezproblémovému používání webu všem skupinám bez ohledu. Proč je přístupný web důležitý, je možné vysledovat z těchto zajímavých faktů:

 • 7 % mužů je barvoslepých a nepřečte text na nevhodně barevném pozadí.
 • Každý pátý mladý člověk trpí dyslexií, či poruchou soustředění a četba špatně uspořádaného textu či příliš malého písma ho značně unavuje.
 • Roste podíl seniorů, kteří aktivně využívají internet. Ti mají často problémy s nedostatečným kontrastem nebo malým písmem.
 • Řada uživatelů pracuje s méně obvyklými prohlížeči nebo mobilními zařízeními s malým displejem.

Analýza a koncept

V první řadě se potřebujeme seznámit s cíli webu, očekáváními a potřebami klienta a uživatelů. Pomocí nástroje Google Analytics získáme potřebná základní data, případně definujeme nová měření. Zohledníme další faktory, data a údaje, která od klienta získáme - např. analýza konkurence. Závěry a zjištění shrneme formou závěrečné zprávy, která definuje, co je potřeba na webu změnit, abychom dosáhli požadovaných cílů.

Uživatelské testování

Připravíme uživatelské testování. Máme mnohaleté zkušenosti se všemi typy uživatelského testování. Vybereme vhodnou metodu pro konkrétní případ a ověříme uživatelské scénáře.

 • klasické uživatelské testování.
 • vzdálené testování (remote testing).
 • testování technického řešení.
 • testování oční kamerou.
 • testy navigace.
 • kvantitativní testování.

Design

Navrhneme konkrétní úpravy, připravíme skici a následně wireframe - model webu či aplikace. Vytvoříme zadání pro programátory, kodéry a grafiky.

Implementace

Součástí procesu je i projektové řízení a controlling druhého stupně (první stupeň dělá kodér, grafik, programátor sám). Vše je potřeba důkladně otestovat především po funkční stránce a kvalitě zpracování programátorem, kodérem, grafikem.

Spuštění a měření, další iterace

Cílem je identifikovat a eliminovat slabá místa webu. Web je jako živý organismus, který se vyvíjí tak, jak se vyvíjí jeho uživatelé.

Co dostanete

Závěrečná zpráva, cca 15 - 35 stran, dle požadavků v rámci zadání. Dokument obsahuje analýzy, souhrn zjištěných skutečností a doporučení:

 • Audit přístupnosti.
 • Výstupy z uživatelského testování - zjištěné nedostatky a naše doporučení.
 • Analýza návštěvnosti.
 • Dozvíte se jak se uživatelé na webu chovají. Odpovídá to vašim představám?
 • Dozvíte se proč objednávku dokončí jen několik procent lidí, přesto, že si na webu produkt vybrali.
 • Analýza použitelnosti.

Konkrétní nabídku služeb připravíme na základě vašich individuálních požadavků.

Chcete analýzu vašeho webu?

Stačí poslat nezávaznou poptávku a my vás budeme kontaktovat do 2 pracovních dnů.

Nezávazná poptávka