V procesu mediálního plánování je nezbytné především zodpovědět otázky: jak velké množství publika jsme schopni oslovit? Jaká média pro reklamu použijeme? Kdy a jak často inzerovat? A v neposlední řadě, jak mnoho peněz investovat do jednotlivých médií? Otázky týkajicí se cílových skupin, budgetu a dalších důležitých parametrů jsou fomulovány prostřednictvím dalších dokumentů, jako jsou obchodní, marketingový a komunikační plán.


Návrh média mixu

Úspěch výběru správného média nebo typu reklamy pro inzerci je u menších klientů s výrazným budgetovým omezením postaveno vždy na praxí prověřeném know how a využití těch nejefetivnějších kanálů komunikace. Současná nabídka médií je velmi diverzifikovaná a tradiční média stále více nahrazují sociální média, která se právě pro menší rozpočty ukazují jako velmi účinná. Proto vždy připravujeme média mix přesně na míru komunikovanému produktu (služby) i finančním možnostem klienta.

Vyjednávání s médii

díky našemu mnohaletému know how a kontaktům jsme schopni pro naše klienty vyjednat velmi dobré podmínky. Zároveň je můžeme buď přímo zastupovat, nebo jen dávat doporučení, jak s médii vyjednávat efektivně.

Sestavení média plánu

výstupem výběru, plánování a vyjednávání je dokument, média plán, který obvykle slouží i jako objednávka do médií. Média plán zahrnuje detailní rozpis jednotlivých formátů, termínů plnění, objemu zobrazení – působení reklamy a další detailní informace.

Co dostanete

Základním výstupem je písemný dokument o rozsahu několika stran, ve kterém naleznete:

  • Podrobný média plán jednotlivých médií. Sestavujeme médiaplán pro každé jednotlivé médium tak, aby vše bylo maximálně přehledné a modulovatelné.
  • Popis dojednaných podmínek s jednotlivými médii a naše doporučení k dalšímu postupu.
  • Doporučený marketingový plán kampaně.
  • K naší analýze získáte osobní schůzku vč. konzultace a prezentace závěrů.

Konkrétní nabídku služeb připravíme na základě vašich individuálních požadavků.

Chcete media planning?

Stačí poslat nezávaznou poptávku a my vás budeme kontaktovat do 2 pracovních dnů.

Nezávazná poptávka