Analýza je zaměřena na všechny aspekty marketingu, které ovlivňují úspěšnost firmy na trhu. Výstupem je dokument, který je itinerářem vaší cesty k tomu, být ještě lepší a úspěšnější. Obsahuje především následující části:


Marketingová analýza

Zkoumá, jak ve vaší firmě probíhá plánování, jaká je koordinace marketingových aktivit s jinými částmi firmy, jaká je znalost vašich zákazníků nebo jaký je způsob komunikace se stálými či novými zákazníky. Marketingová analýza prověří, jakým způsobem připravujete propagační materiály a jak probíhá samotná realizace marketingových kampaní. Marketingová analýza se také zaměřuje na základní znalost klíčových marketingových principů a jejich uplatnění ve vaší firmě.

Analýza marketingové komunikace

Výstupem je popis podstaty, možností a cílů marketingové komunikace firmy, posvítí si i na komunikační mix a stanoví možnosti jeho optimalizace. Někdy lze totiž za méně peněz mít více muziky, záleží na nástrojích!.

Analýza SWOT

identifikuje silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby. Jak na úrovni firmy, tak na úrovni komunikace a produktu. Díky tomu je možné komplexně vyhodnotit fungování firmy, nalézt problémy nebo nové možnosti růstu ve všech zmíněných oblastech. Analýza SWOT by měla být vždy součástí strategického (dlouhodobého) plánování společnosti.

Porterova analýza pěti sil

Analyzujeme konkurenční prostředí firmy a její strategické řízení. Odvozujeme sílu konkurence v analyzovaném odvětví a tím také ziskovost daného sektoru trhu. Analyticky rozebíráme pět klíčových vlivů (dodavatele, substituční produkty, odběratelé, nová konkurence a stávající konkurence), které konkurenceschopnost firmy přímo či nepřímo ovlivňují..

Analýza PEST

Je jedním z nejpodceňovanějších nástrojů marketingových analýz. Avšak my ho považujeme za důležitý nástroj strategického řízení, který hodnotí výlučně vnější, a to zejména makroekonomické, podmínky podniku. Zaměřujeme se na politické, ekonomické, sociologické a technologické podmínky okolí podniku a to v pravidelných ročních iteracích.

Kapferer Brand Identity Prism

Používáme technologii nejrenomovanějšího evropského experta na problematiku řízení a tvorby identity brandu/dů. Umožňuje jasně definovat pozici vaší značky a profilovat ji proti konkurenci i v rámci vlastního portfolia značek..

Co dostanete

Výstupem je písemný dokument o rozsahu cca 35 stran, ve kterém můžete:

  • Najít nová hlediska, nápady a inspiraci, jak zlepšit marketing.
  • Nastíní jasnou vizi marketingové komunikace.
  • Zjistíte slabé a silné stránky a správné postupy.
  • Pomůže vám určit, v jakém pořadí se pustit do změn v komunikaci.
  • Seřadit důležitost jednotlivých naplánovaných kroků.
  • Získat jistotu, že jdete správným směrem.
  • Získat nezávislý pohled někoho "zvenku".
  • Lépe využít váš stávající marketingový rozpočet.
  • Uvidíte marketing v jiných souvislostech, než jste zvyklí.

Chcete marketingovou analýzu?

Stačí poslat nezávaznou poptávku a my vás budeme kontaktovat do 2 pracovních dnů.

Nezávazná poptávka