Logo společnosti nebo produktu slouží především k rozpoznání a zapamatování značky. V dnešní době inflace značek všude kolem nás je rychlá rozpoznatelnost a zapamatovatelnost loga jedním z nejdůležitějších a nejtěžších aspektů. Naším cílem je vytvářet designově nadčasová loga, která zaujmou a budují emotivní vazbu. Na konkrétních návrzích pracujeme s renomovanými designéry a designérskými studii. Stojí za námi více než 50 log a logomanuálů, které se stále používají a jsou dnes zavedenými značkami.


Klientský brief

Logo řešíme na základě klientského zadání přípravou několika různých návrhů, záleží samozřejmě na šíři požadovaných návrhů či úprav. Vždy oslovujeme minimálně tři výtvarníky = tři originální designové pohledy. Ten, který si vyberete, dále rozpracujeme. Finální logo rozpracujeme do příslušného manuálu definujícího jeho užití, barevnost, písmo a další klíčové prvky vaší vizuální identity.

Design loga & logomanuál

Součástí našich návrhů tvorby loga je definice barevností a specifikace fontů, rozměrová a sazební schémata a další materiály, které vyplynou z vašeho zadání a jakými mohou být např. šablony pro Word, Power Point apod. Zásadním výstupem je pak logomanuál definující kulturu a pravidla užívání loga.

Co dostanete

Výstupem je logo a písemný dokument o rozsahu cca 5 – 10 stran, ve kterém naleznete:

  • Návrh a zpracování logotypů
  • Definice koncepce řešení a základních prvků vizuálního stylu
  • Barevnost, specifikace firemních fontů
  • Pravidla užití loga
  • Návrh prvků vizuálního stylu dle požadavků klienta: vizitky, hlavičkové papíry, emailové šablony, šablony Word a PowerPoint, obálky, pravidla užití loga na firemních vozech, popř. i design poboček, inzerátů, orientační a navigační systémy apod.

Konkrétní nabídku služeb připravíme na základě vašich individuálních požadavků.

Chcete nové logo?

Stačí poslat nezávaznou poptávku a my vás budeme kontaktovat do 2 pracovních dnů.

Nezávazná poptávka