Spravujeme všechny typy PPC kampaní ve všech běžně používaných systémech, jako jsou AdWords, Sklik, Facebook, LinkedIn a další. A na rozdíl od některých jiných vám tak řekneme, kdy a na které produkty se PPC nehodí.


Analýza a strategie

Společně s klientem stanovíme cíle správy a naší spolupráce formou klientského briefu, definujeme všechny požadavky, abychom mohli efektivně a hlavně průběžně spolupráci vyhodnocovat a reagovat na výsledky kampaní či změny požadavků klienta a trendů trhu. Základním kamenem správy kampaní od nás je, že společně s klientem musíme cíle považovat za realistické a měřitelné. A na čem se dohodneme, to platí!

Navrhneme postup a harmonogram

Definujeme vhodnou strukturu kampaně. Vybereme relevantní klíčová slova, vytvoříme reklamní texty a případně definujeme požadavky na grafickou reklamu. Řekneme si, jak a kdy stanovených cílů dosáhnout.

Nastavíme měření kampaní

A poradíme vám s jeho implementací na web.

Průběžný monitoring a optimalizace

Na bázi pravidelných výkazů výsledků s klientem konzultujeme vývoj kampaní, a navrhujeme opatření.

Vyhodnocení

U všech kampaní po jejich skončení provádíme finální, osobní prezentace s interpretací výsledků a dáváme doporučení pro další postup.

Co dostanete

Dokument analýzy a strategie cca 5 – 15 stran

  • Majitelem účtu je klient, který má plný přístup do kampaní, které mu zůstávají i v případě ukončení spolupráce s Creative Digital s.r.o.
  • Průběžné vyhodnocování PPC kampaní – navrhujeme další postup a vysvětlujeme, proč se kampaně chovají tak, jak se chovají. Snažíme se o společné dosahování cílů spolupráce.
  • V rámci spolupráce získáte pravidelné osobní prezentace výsledků námi spravovaných kampaní a doporučení pro zlepšení webu.
  • Konkrétní nabídku služeb připravíme na základě vašich individuálních požadavků.

Chcete správu a optimalizaci PPC kampaní?

Stačí poslat nezávaznou poptávku a my vás budeme kontaktovat do 2 pracovních dnů.

Nezávazná poptávka