Pro efektivní marketing je důležité, aby strategie podniku měla měřitelné cíle, proto se vždy při sestavování plánů opíráme o metodiku, která cílům ve strategii zaručí jejich specifičnost - aby cíle byly konkrétně pojmenovány, měřitelnost cílů, akceptovatelnost cílů vzhledem k okolnostem, harmonogram – tedy, kdy cílů dosáhnout, a definujeme kdy a jak budeme dělat revizi plánu, pokud ji nebude potřeba udělat vzhledem k neočekávaným okolnostem.


Určíme základní specifikace

Marketingový plán vytváříme pro fiirmy, produkty nebo služby – Popíšeme detailní seznam produktů a služeb, které klient nabízí a na které se chce soustředit.

Zformulujeme poslání a vizi

Posláním říkáme, co firma dělá a jaký to má smysl. Vizí říkáme jaký je výhled do tří let. Co bude jinak a co považujeme za důležité, např. přední český výrobce krytů na mobilní telefony.

Definujeme hlavní cíl

Cíl by měl být jasně specifikovaný, měřitelný, dosažitelný, motivující a termínovaný (SMART). Jeho hodnotu se snažíme vždy vyjádřit v penězích, např. Do konce roku 2018 měsíční obrat 820 000 Kč..

Stanovíme dílčí cíle

Hlavního cíle se snažíme zpravidla dosáhnout pomocí několika dílčích milníků (cílů), které mohou motivovat a podporovat k dosažení cíle hlavního, nebo umožní hlavní cíl lépe měřit, např. meziroční růst návštěvnosti webu nebo počet telefonických poptávek.

Zaměříme cílové skupiny

Popíšeme, kdo a kdy nakupuje výrobky a služby klienta, a na koho je nejlepší se v komunikaci cíleně obracet. Cílové skupiny specifikujte do detailů.

Provedeme situační analýzu

V rámci výroby marketingového plánu je nezbytné se opřít o kvalitní podklady, které plánu mohou dodat jedině situační analýzy a data z marketingových šetření. Vzhledem k povaze podnikání klienta vybereme ty analýzy, které nám budou dávat největší smysl v dané situaci k danému klientovi. V praxi situační analýzu provádíme na základě vybraných a praxí prověřených metod.

Strategie, taktika

Strategie je stručná a popisuje cestu, která vede k cíli. Strategii dělíme na jednotlivé konkrétní kroky – taktiku např. v únoru promujeme Týden mimořádných slev, v březnu spustíme displeyové kampaně, ...

Rozpočet a volba komunikačního mixu

Na jednotlivé taktické milníky se váže volba komunikačního mixu, kanálů které vybereme vzheldem k rozpočtovým omezením, jako nejefektivnější a kterými bude firma komunikovat v daném období.

Média plán

Na základě analýzy, volby strategie a taktiky formulujeme požadavky na nákup vhodných médií a formátů pro komunikační kampaň. Vždy usilujeme o maximální efektivitu a synergii jednotlivých formátů jak v umístění v různých médiích, tak v čase, kdy se zobrazují. S klientem si stanovíme, jak a kdy stanovených cílů dosáhnout.

Controlling

Nastavíme podmínky pro pravidelné kontroly kvality komunikace. Určíme podmínky, jak často budeme plnění plánu kontrolovat a jak budeme vyhodnocovat jeho úspěšnost.

Co dostanete

Dokument marketingového plánu, cca 35 – 50 stran, který vám pomůže:

 • Najít nová hlediska, nápady a inspiraci, jak zlepšit marketing.
 • Novou vizi do marketingové komunikace.
 • Situační analýzu.
 • Zjistíte slabé a silné stránky a správné postupy.
 • Přesně určit v jakém pořadí se pustit do komunikace.
 • Seřadit důležitost jednotlivých naplánovaných kroků.
 • Získat jistotu, že jdete správným směrem.
 • Získat nezávislý pohled někoho "zvenku".
 • Lépe využít váš stávající marketingový rozpočet.
 • Uvidítě marketing v jiných souvislostech, než jste zvyklí.
 • K naší analýze získáte osobní schůzku vč. konzultace a prezentace závěrů.

Konkrétní nabídku služeb připravíme na základě vašich individuálních požadavků.

Chcete marketingový plán?

Stačí poslat nezávaznou poptávku a my vás budeme kontaktovat do 2 pracovních dnů.

Nezávazná poptávka