V dnešní digitální době, kdy internet představuje další rozměr reality - virtuální realitu, bylo potřeba se přizpůsobit i v komunikaci. Klasický komunikační mix dnešní době už tolik nevyhovuje a oběma rozměrům je tedy potřeba jej rozšířit o digitální ekvivalent se všemi specifiky, které tomu náleží. Oproti klasickému komunikačnímu mixu se ten internetový liší především nahrazením kanálu osobního prodeje, kanálem webové stránky a dále pak zcela odlišnými nástroji komunikace. Naší prací je vybrat ty kanály a nástroje, které budou dávat smysl vzhledem k efektivnímu poměru budgetu klietna a jeho očekávání. A následně v procesu správy a optimalizace zlepšovat celkový obraz komunikace.


Reklama

V prostředí internetu je nejčastěji reklama formou tak zvané displej reklamy (nejrůznější formáty bannerů, inzerátů např. PPC, Facebook Ads a in-textové reklamy). Reklama na internetu má oproti klasické reklamě pro firmu tu výhodu, že možnosti její měřitelnosti jsou velmi vysoké, a proto je možné v online prostředí flexibilně reagovat a mnohdy i zasahovat do média plánu.

Public relations

Budování image firmy je o budování dobrých vztahů s různými cílovými skupinami pomocí příznivé publicity a odvracením či vyvracením fám, informací a událostí, které staví společnost do nepříznivého světla. Přesně tuto roli hraje v komunikaci firmy Public Relations a na internetu se můžeme tedy setkat s ekvivalentním pojmem, Online PR. Vyjma vydávání klasických tiskových zpráv lze v případě Online PR hovořit především o využití webu, sociálních sítí, e-mailů, diskuzních skupin, on-line komunikátorů (ICQ, Yahoo, MSM Messenger apod.), chatu, a mnohých dalších nástrojů, které mnohdy charakterem spadají i do jiných kategorií komunikačního mixu jako např. e-mail, který je typickým nástrojem direkt marketingu, ale pro PR plní také svoji významnou úlohu z hlediska image firmy.

Podpora prodeje

Krátkodobé stimuly, které mají povzbudit nákup či prodej výrobku nebo služby. Na internetu se podpora prodeje oproti klasickému marketingovému komunikačnímu mixu mění jen minimálně. Stejně jako v běžném světě jsou i na internetu základem věrnostní programy, soutěže, časově omezené akce. To, co je zde navíc je především tzv. Affiliate marketing (partnerství mezi firemním webem a webem partnera, které je založeno na provizním systému s platbou od firmy partnerovi za každou uskutečněnou transakci návštěvníků, které partnerova stránka dokázala poslat na firemní partnerský web), prostředí zbožových srovnávačů a dalších webů agregující nabídky produktů.

Direkt marketing

Přímé spojení s jednotlivými, pečlivě vybranými cílovými spotřebiteli, které má vyvolat okamžitou odezvu, a rozvíjet trvalé vztahy se zákazníky. Nejčastějším a nejúčinnějšími nástroji v prostředí internetu jsou rozhraní uživatelského účtu, e-mail, chat a velmi obvyklý je přesah do klasického marketingu například formou telefonu. Základem úspěchu jsou data o klientech firmy.

Webová stránka

Ve firemní webové prezentaci se může skrývat velký potenciál - záleží ovšem, jak se ke svému webu daná firma postaví. Z hlediska komunikačního mixu webová prezentace společnosti orientované na prodej na internetu slouží webová stránka za účelem prodeje a budování vztahů se zákazníky. Jak již bylo zmíněno, tak v klasickém komunikačním mixu nahrazuje osobní prodej. Webová stránka je dnes tím místem, na které v komunikaci firmy odkazují uživatele internetu. Na webu dochází k interakci s uživatelem. Uživatel na webových stránkách provádí své nákupy, komunikuje s firmou, ostatními uživateli a utváří svou virtuální identitu.

Co dostanete

Dokument s definicí komunikačního mixu a doporučení pro jeho využití, cca 15 stran, který vám pomůže:

 • Najít nová hlediska, nápady a inspiraci, jak zlepšit marketingovou komunikaci.
 • Novou vizi do marketingové komunikace.
 • Situační analýzu.
 • Zjistíte slabé a silné stránky a správné postupy.
 • Přesně určit v jakém pořadí se pustit do komunikace.
 • Seřadit důležitost jednotlivých naplánovaných kroků či význam jednotlivých kanálů.
 • Získat jistotu, že jdete správným směrem.
 • Získat nezávislý pohled někoho "zvenku".
 • Efektivní využítí vášeho stávajícího marketingového rozpočtu.
 • Uvidítě marketingovou komunikaci v jiných souvislostech, než jste zvyklí.
 • K naší práci získáte osobní schůzku vč. konzultace a prezentace závěrů.

Konkrétní nabídku služeb připravíme na základě vašich individuálních požadavků.

Chcete nastavit komunikační mix?

Stačí poslat nezávaznou poptávku a my vás budeme kontaktovat do 2 pracovních dnů.

Nezávazná poptávka