V rámci Real-Time-Biddingu nakupujeme konkrétní publikum dle předem stanovených definic a strategie. Nákup funguje a probíhá na principu aukce v reálném čase. Základem je marketingový plán kampaně, kde spolu s vámi vytvoříme segmenty cílení např. remarketingové, nebo dle zájmů a definujeme optimální strategii biddu na konkrétní publikum. V průběhu trvání kampaně strategii korigujeme – optimalizujeme na základě naměřených skutečností nebo vašich požadavků. RTB umí hodně za málo, pokud se mu věnujte tak, jak je třeba.

  • Chcete mít vysokou kontrolu nad display reklamou? Pošlete nám nezávaznou poptávku a získejte z RTB maximum.

Analýza a strategie

V první řadě připravíme ve spolupráci s vámi RTB strategii, a to především z hlediska komunikovaného sdělení, očekávaného přínosu, požadavků na cílové skupiny, požadavků na dobu trvání a samozřejmě budgetová omezení a další parametry komunikace. Strategie vzniká jako soubor doporučení pro komunikační mix na základě metodiky SMART. Výsledkem je marketingový plán RTB komunikační kampaně. Jeho naplnění je pro nás závazkem, který vždy splníme.

Volba RTB platformy

Na základě analýzy a volby strategie formulujeme požadavky a doporučení na spolupráci s vhodnou RTB platformou např. od Adform, Sociomantic nebo Czech Publisher Exchange. Definujeme formát pro komunikační kampaň tak, abychom dosáhli maximální efektivity a synergie jednotlivých jak v umístění na různých mediích, tak v čase, kdy se zobrazují.

Navrhneme postup a harmonogram

Definujeme vhodnou strukturu kampaně a pohlídáme, aby kampaň proběhla dle plánu. Řekneme si jak a kdy stanovených cílů dosáhnout. V každém kroku můžeme dynamicky upravit postup i upravovat cíle. RTB si vyžaduje flexibilní přístup a trvalý monitoring. V každém kroku jsme připraveni reagovat.

Nastavíme měření kampaní

V systémech a poradíme vám s implementací na web.

Průběžný monitoring a optimalizace

Průběžně provádíme kontrolu a vyhodnocujeme naměřená data jak na straně jednotlivých medií, formátů, tak na straně webu a plnění cílů. Provádíme optimalizaci, omezujeme slabší formát a posilujeme formáty výkonnější, měníme a zlepšujeme kreativitu, testujeme, co nejlépe funguje. Dáváme doporučení pro web, kde se odehrává konverze.

Vyhodnocení

U všech kampaní po jejich skončení provádíme finální, osobní prezentace s interpretací výsledků a dáváme doporučení pro další postup.

Co dostanete

Základním výstupem je písemný dokument o rozsahu cca 10 stran, ve kterém naleznete:

  • Marketingový plán kampaně.
  • Identifikace KPI – definice klíčových ukazatelů výkonnosti.
  • Identifikace a segmentace cílových skupin.
  • Formou příloh jednotlivé návrhy media plánů.
  • získáte modelové návrhy designu a finální kreativy reklam.
  • K naší práci získáte osobní schůzku vč. konzultace a prezentace závěrů - představení jednotlivých media plánů, vyjednaných podmínek a slovní doporučení

Konkrétní nabídku služeb připravíme na základě vašich individuálních požadavků.

Chcete RTB reklamu?

Stačí poslat nezávaznou poptávku a my vás budeme kontaktovat do 2 pracovních dnů.

Nezávazná poptávka