Displejová reklama je zásadním prostředkem pro komunikaci na internetu. V České republice displejové kampaně průměrně probíhají po dobu 97 dnů a vykazují více než 20 mil. impresí. Displejová reklama nejlépe podporuje značku, významně zvyšuje návštěvnost na stránkách a je obvykle hlavním nositelem sdělení v rámci kreativní komunikace firmy na internetu. Vhodná je pro jasné odlišení se od konkurence a budování či posílení image vaší značky i produktu. A na rozdíl od jiných displejová reklama pro nás není kobercovým bombardováním, ale přesně zacílenou trefou na komoru.


Analýza a strategie

V první řadě analyzujeme podmínky na straně vás, klienta, a formou briefu definujeme požadavky z hlediska komunikovaného sdělení, očekávaného přínosu, požadavků na cílové skupiny, požadavků na dobu trvání a samozřejmě rozpočtová omezení (na penězích záleží!) a další parametry. Strategie vzniká jako soubor doporučení pro komunikační mix na základě metodiky SMART. Výsledkem je marketingový plán komunikační kampaně. Základním kamenem správy kampaní od nás je, že společně s vámi musíme cíle považovat za realistické a měřitelné. A co slíbíme, to splníme!

Média plán

Na základě analýzy a volby strategie formulujeme požadavky na nákup vhodných médií a formátů pro komunikační kampaň. Vždy usilujeme o maximální efektivitu a synergii jednotlivých formátů jak v umístění v různých mediích, tak v čase, kdy se zobrazují. Zároveň přicházíme s inovativními řešeními, která fungují. Spolu s vámi si vždy stanovíme, jak a kdy stanovených cílů dosáhnout. Jejich splnění je pro nás prestižní otázkou!

Vyjednávání s médii

Díky našemu mnohaletému know how a kontaktům jsme pro vás, naše klienty, schopni vyjednat velmi dobré podmínky. Můžeme vás přímo zastupovat, nebo jen dávat doporučení, jak s medii vyjednávat efektivně. O naše know how z vyjednávání s médii se s klienty vždy dělíme v jejich prospěch!

Nastavíme měření kampaní

A poradíme vám s jeho implementací na web!

Průběžný monitoring a optimalizace

Pohlídáme, aby kampaň proběhla dle plánu. Průběžně provádíme kontrolu a vyhodnocujeme naměřená data jak na straně jednotlivých médií a formátů, tak na straně webu a plnění cílů. Provádíme optimalizaci, omezujeme slabší formáty a posilujeme formáty výkonnější, měníme a zlepšujeme kreativu, testujeme, co nejlépe funguje. Dáváme doporučení pro web, kde se odehrává konverze. Děláme vždy vše pro to, aby kampaň fungovala.

Vyhodnocení

U všech kampaní po jejich skončení provádíme finální, osobní prezentace s interpretací výsledků a dáváme doporučení pro další postup.

Co dostanete

Základním výstupem je písemný dokument o rozsahu cca 10 stran, ve kterém naleznete:

  • Marketingový plán kampaně
  • Identifikace KPI – definice klíčových ukazatelů výkonnosti
  • Identifikace a segmentování cílových skupin, včetně jejich případné detailní fragmentace
  • Formou přílohy media plán, který obsahuje podrobný rozpis intenzity, objemu a času působení kampaní.
  • Formou příloh získáte modelové návrhy designu a finální kreativy reklam.
  • K naší práci získáte osobní schůzku vč. konzultace a prezentace našich doporučení

Konkrétní nabídku služeb připravíme na základě vašich individuálních požadavků.

Chcete display reklamu?

Stačí poslat nezávaznou poptávku a my vás budeme kontaktovat do 2 pracovních dnů.

Nezávazná poptávka