Analýza je zaměřena na všechny aspekty webu, které ovlivňují úspěšnost stránek ve vyhledávačích. SEO analýza vám dává naše kompletní zhodnocení kvality zpracování webu z pohledu SEO -optimalizace pro vyhledávače a obsahuje především následující části:


Analýza klíčových slov

Alfou a omegou optimalizace pro web je znalost prostředí tj. dotazů (klíčových slov a frází), které uživatelé používají při vyhledávání. Cílem je podrobně identifikovat relevantní dotazy a na ty se v rámci SEO zaměřit.

Analýza technického zpracování webu

Cílem je odhalit bariéry, které brání bezproblémové indexaci vašeho webu vyhledávači a doporučit úpravy technického zpracování, které pomohou zlepšit viditelnost webu ve vyhledávačích tím, že vyhledávače budou ve svých databázích evidovat co největší množství relevantních stránek z vašeho webu.

Analýza informační architektury a obsahu stránek

Je zaměřena především na řešení struktury webu, hodnotí navigační mechanismy a provázání jednotlivých stránek interním prolinkováním. Je ověřována vhodnost textů odkazů, jejich umístění, a samozřejmě samotného obsahu jednotlivých stránek.

Analýza off-page faktorů

Hodnotí množství a kvalitu zpětných odkazů a na základě zjištěného stavu identifikuje nevyužitý potenciál webu. Dáme vám doporučení jak postupovat při získávání zpětných odkazů a kterým parametrům věnovat zvýšenou pozornost.

Srovnání s konkurencí

Srovnává kvalitu vašich stránek z různých pohledů pro tři hlavní konkurenční firmy (weby) ve vašem oboru.

Co dostanete

Výstupem analýzy je písemný dokument o rozsahu cca 20–35 stran, ve kterém naleznete:

  • Analýzu klíčových slov.
  • Zhodnocení analyzovaného webu z pohledu kvality webu i množství a kvality zpětných odkazů.
  • Popis nalezených nedostatků a vysvětlení jejich důsledků.
  • Sdělíme vám priority nedostatků dle jejich závažnosti.
  • Získáte srovnání úrovně vašeho webu s konkurencí.
  • Součástí SEO analýzy jsou další doporučení k zlepšení webu a komunikace.
  • K naší analýze získáte osobní schůzku vč. konzultace a prezentace závěrů.

Konkrétní nabídku služeb připravíme na základě vašich individuálních požadavků.

Chcete analýzu SEO?

Stačí poslat nezávaznou poptávku a my vás budeme kontaktovat do 2 pracovních dnů.

Nezávazná poptávka